laipni aicinām sazināties 29189748
laipni aicinām sazināties 29189748

STUDENTU REĢISTRĀCIJA

*rakstot uz e-pastu senioru.universitate@inbox.lv vai zvanot uz 29189748 * studējošais paraksta vienošanos par mācībām pirmajā nodarbībā klātienē

MĀCĪBU SATURS

4 pamata moduļi: * SOCIĀLĀS PRASMES UN UZŅĒMĪGUMS, tai skaitā digitālās prasmes, finanšu pratība, uzņēmējdarbības pamati, projektu vadības pamati * AKTĪVS UN VESELĪGS DZĪVES VEIDS, tai skaitā uzturs, vingrošanas un nūjošanas pamati * RADOŠUMS UN INOVĀCIJAS * SVEŠVALODAS - angļu un vācu sarunvalodas pamati papildu modulis: * ATVĒRTAIS PIEREDZES UN ZINĀŠANU MODULIS - studenti un vieslektori papildu četriem pamata moduļiem dalīsies zināšanās un pieredzē. Šo moduli veidosim pēc studējošo ieteikumiem.

LEKTORI

*profesionāli savas jomas eksperti un entuziasti * brīvprātīgie, kas iesaistās Senioru Universitātes darbā misijas vārdā VAI veic zināšanu nodošanu par simbolisku samaksu * ikviens var pieteikties lektora darbam, rakstot uz senioru.universitate@inbox.lv

MĀCĪBU MAKSA

* fiksēta mācību maksa 20 EUR mēnesī * mācību gada maksa ir 160 EUR (8 mēneši) * samaksu var veikt ar pārskaitījumu par vienu semestri (rudens semestris oktobris- decembris; pavasara semestris janvāris- maijs) vai visu mācību gadu kopā (oktobris - maijs)

pasaules senioru universitāšu tīkla RUTIS biedrs

Senioru Universitāte Latvijā ir pasaules senioru universitāšu tīkla RUTIS biedrs Nr.347

REĢISTRĒTA PREČU ZĪME

SENIORU UNIVERSITĀTE ir reģistrēta preču zīme 2020.gada 20.aprīlī LR Patentu valdē, Nr.M 75 432
  • SENIORU UNIVERSITĀTE ir mūžizglītības iespēja visa vecuma interesentiem. Pasaulē NAV vecuma ierobežojumu dalībai, taču lielākoties studē pieaugušie vecumā 55 plus.

  • SENIORU UNIVERSITĀTE ir pasaulē zināma neformālās izglītības kustība, kuras mērķis ir nodrošināt izglītības pieejamību apmācamajiem īpaši vecumā grupā 55 plus. Šo kustību sauc arī par ATVĒRTO UNIVERSITĀTI, TREŠĀS PAAUDZES UNIVERSITĀTI un BRĪVĀ LAIKA UNIVERSITĀTI.
  • Šis koncepts radās 20.gadsimta 70-tajos gados un tika īpaši attīstīts Francijā un Anglijā ar mērķi nodrošināt mūžizglītības pieejamību senioriem un tiem, kas pārtrauc aktīvās darba gaitas. SENIORU UNIVERSITĀTES pasaulē tiek veidotas gan augstskolu paspārnē, gan pašvaldību pārziņā, gan nevalstiskajā sektorā.

  • SENIORU UNIVERSITĀTES kustību Latvijā ir uzsākta 2019.gada 23.jūlijā. Šo ideju attīsta biedrība Project Net, balstoties uz Portugāles Senioru Universitāšu tīkla RUTIS (burtiski tulkojot no portugāļu valoda “senioru universitāšu sadarbības tīkla asociācija”).
  • Latvijas SENIORU UNIVERSITĀTE ir RUTIS biedrs Nr.347.  Tas nozīmē, ka tiek pielietota pieredze, kura uzkrāta kopš 2005.gada, kopīgi attīstot senioru universitāšu tīklu Portugālē, Spānijā, Brazīlijā, Ķīnā, Ukrainā, Dienvidāfrikas Republikā. Pašlaik RUTIS tiklā ir apvienotas 347 senioru universitātes, 45 000 studējošo, 5500 lektoru (80% ir brīvprātīgie).

  • Visas RUTIS Universitātes izmanto vienoto mācību organizēšanas jeb menedžmenta sistēmu, tādejādi atvieglojot administratīvo darbu un nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu.